sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
HOTLINE
HOTLINE 24/7
091.606.0202( mr Vinh) - 09631.09631Mr Hà

Xưởng Sơn Tĩnh Điện
- Mr Bắc - 0854884488

Xưởng mạ
- 0817262999 - Mr Nguyên

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Hệ thống xử lý nước thải mạ kẽm
Hệ thống xử lý nước t...
Hệ thống xử lý nước thải mạ kẽm
Hệ thống xử lý nước t...
Hệ thống xử lý nước thải sơn tĩnh điện
Hệ thống xử lý nước thải sơn tĩnh điện
Hệ thống xử lý nước thải sơn tĩnh điện
Hệ thống xử lý nước thải sơn tĩnh điện
Hệ thống xử lý nước thải sơn tĩnh điện
Hệ thống xử lý nước thải sơn tĩnh điện